Image Alt

Cordova Android Derlerken Alınan “java heap space” Hatası Nasıl Çözülür?

Build işlemi sırasında (Visual Studio 2017) alınan hatayı gidermek için Platforms >> Android altındaki build.gradle dosyasına şu satır eklenmelidir.

android { etiketinin hemen altına şu eklenmelidir.

dexOptions {
javaMaxHeapSize “2g”
}

Yorum Yapın